Энэ оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан хүлээн авах хугацааг сунгажээ

Эдийн засаг

Баяр наадмын өдрүүд тохиож байгаа тул аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2023 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг хүлээн авах хугацааг 2023 оны долоодугаар сарын 27-ний өдрийг дуустал сунгажээ.

Эх сурвалж: Сангийн яам