ЗТХЯ: Хяналт шалгалт үргэлжилж байна

ДЭД БҮТЭЦ

Зам тээврийн хөгжлийн яамны Салбарын хяналтын газраас Авто зам, авто тээврийн тухай хууль, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон “Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 4598:2020 стандартын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Авто тээврийн үндэсний төв ТӨҮГ, Зам тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ-тай хамтран олон улс, улсын чанартай авто замаар тээвэрлэлт эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын тээврийн хэрэгслийн бүх жин стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж, зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулахаар Нийслэлийн ойролцоох авто замын хяналтын постууд болох Түргэн, Хоолт, Эмээлтийн цэгүүдэд хоёр дахь өдрөө ажиллаж байна.

Хяналт шалгалтын үеэр шалгалтаас зайлсхийж зориулалтын бус замаар тээвэрлэлт хийх зөрчил илэрч байна. Дээрх төрлийн зөрчилд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцлага тооцон сануулах арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

Эх сурвалж: ЗТХЯ