Нийтийн хоолны салбарын орлого өмнөх оны мөн үеэс 292.7 тэрбум төгрөгөөр өсжээ

Эдийн засаг

Нийтийн хоолны салбарын орлого 2022 оны эхний 9 сард 746.7 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 292.7 (64.5%) тэрбум төгрөгөөр өсжээ. Үүнд рестораны орлого өмнөх оны мөн үеэс 201.7 (78.1 %) тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна гэж Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.