Өмнөговь аймгийн Номгон сумын нутагт өрөмдсөн Номгон-9П цооногоос метан хий гарч эхэллээ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН
Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн 265 дугаар тогтоолоор эрх олгосны дагуу Ашигт малтмал газрын тосны газар болон Жи Өү Эйч ХХК-ийн хооронд Номгон IX талбайд нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг байгуулсан билээ.
 
Жи Өү Эйч ХХК-ийн хайгуулын ажлын үр дүнд 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Номгон сумын нутагт өрөмдсөн Номгон-9П цооногоос метан хий гарч эхэллээ. Цаашид олборлолтын туршилтыг үргэлжүүлж, метан хийн нөөцийг нарийвчлан тогтоох ажил үргэлжилнэ.

 

Эх сурвалж: Ашигт малтмал, газрын тосны газар