Нийслэлийн ЕБС-ийн нийгмийн ухааны багш Таныг “Парламентын боловсрол – Залуу багш” хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна.

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
Та https://forms.gle/7tkHahG74goUCQ2a8 холбоосоор бүртгүүлээрэй.